Vandaag geopend vanaf 10:00
NIEUWS

Repareren is goed voor de elektronische afvalberg

18/08/2023

In het huidige tijdperk van technologie spelen elektronische apparaten een cruciale rol in ons leven en brengen ze zowel gemak als uitdagingen met zich mee. De toename van elektronisch afval (e-waste) vormt echter een grote bedreiging voor het milieu. Het ontwikkelen van apparaten die gemakkelijk te repareren zijn, kan de groeiende afvalcrisis rond de elektronische afvalberg tegengaan.

E-waste zorgt niet alleen voor overbelasting van stortplaatsen, maar laat ook schadelijke stoffen vrijkomen die een impact hebben op het ecosysteem en de volksgezondheid. Helaas worden consumenten vaak geconfronteerd met beperkte reparatiemogelijkheden, hetzij via door de fabrikant goedgekeurde verkooppunten of dure bedrijfsdiensten. Bedrijven ontwerpen producten met ingebouwde processen van veroudering, waardoor upgrades worden gestimuleerd in plaats van het behoud van apparaten. De kostbaarheid van reparaties leidt vaak tot afgedankte apparaten, wat bijdraagt aan de elektronische afvalberg.

Elektronisch afval: invloed op de volksgezondheid

In 2019 bedroeg de wereldwijde hoeveelheid e-waste maar liefst 53,6 miljoen ton, waarvan 6,93 miljoen ton afkomstig was uit de VS. Schokkend genoeg wordt wereldwijd slechts 17,4% van het e-waste gerecycled, terwijl de rest op stortplaatsen terechtkomt of in verbrandingsovens wordt verbrand. Dit vormt een gevaarlijk probleem omdat e-waste giftige stoffen bevat, waaronder kankerverwekkende zware metalen zoals lood, kwik, cadmium en arsenicum, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en zeeën.

Blootstelling aan elektronisch afval brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee tijdens de zwangerschap en bij zuigelingen en kinderen, waaronder ongunstige neonatale resultaten, neurologische ontwikkelingsstoornissen en ademhalingsproblemen. Bij informele recycling van e-waste komen giftige chemicaliën vrij, die de ontwikkeling van de foetus beïnvloeden en de moedermelk verontreinigen. Kinderen zijn vanwege hun nog in ontwikkeling zijnde lichaam zeer gevoelig voor verontreinigende stoffen zoals lood en kwik die in elektronisch afval worden aangetroffen, wat onherstelbare schade kan toebrengen aan het centrale zenuwstelsel, het immuunsysteem en de luchtwegen. Blootstelling aan elektronisch afval verhoogt het risico op doodgeboorte, vroeggeboorte, leerproblemen en ademhalingsstoornissen, wat de dringende noodzaak benadrukt om deze gezondheidsproblemen aan te pakken, vooral onder kwetsbare bevolkingsgroepen.

Forever chemicals

“Forever chemicals” is een term die vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar een groep synthetische chemicaliën die bekend staan als per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Dit is een klasse van door de mens gemaakte chemicaliën die worden gekenmerkt door sterke koolstof-fluorverbindingen, waardoor ze zeer resistent zijn tegen afbraak in het milieu. De term  forever chemicals” is afgeleid van de moeilijk afbreekbare aard van PFAS, omdat ze na verloop van tijd nauwelijks worden afgebroken.

Verklein de elektronische afvalberg: kies voor reparatie

Het kopen van refurbished smartphones in het kader van e-waste is beter om verschillende redenen:

  1. Milieuvriendelijk: Door refurbished smartphones te kopen, draag je bij aan het verminderen van elektronisch afval. Het hergebruiken van bestaande apparaten vermindert de vraag naar nieuwe productie, waardoor de negatieve milieu-impact van mijnbouw, productie en afvalverwerking wordt verminderd.
  2. Verlengde levensduur: Refurbished smartphones worden grondig geïnspecteerd, hersteld en getest om ervoor te zorgen dat ze in uitstekende staat verkeren. Door gebruik te maken van deze al bestaande apparaten, wordt de levensduur ervan verlengd. Dit vermindert de behoefte aan het veelvuldig vervangen van toestellen.
  3. Besparing van grondstoffen: Het produceren van nieuwe smartphones vereist de winning van kostbare grondstoffen zoals metalen, plastic en mineralen. Door te kiezen voor refurbished toestellen, draag je bij aan het verminderen van de vraag naar deze grondstoffen.
  4. Energiebesparing: De productie van nieuwe elektronica vereist aanzienlijk veel energie. Het refurbishen van bestaande apparaten vergt minder energie dan het vervaardigen van nieuwe, waardoor de ecologische voetafdruk wordt verminderd.
  5. Minder chemisch afval: Het produceren van nieuwe elektronica brengt vaak chemisch afval met zich mee, zowel tijdens de productie als bij het afvoeren van oude apparaten. Refurbished smartphones dragen bij aan het verminderen van de hoeveelheid schadelijk chemisch afval.

Kortom, het kopen van refurbished smartphones is een duurzamere keuze die bijdraagt aan het verminderen van e-waste, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de milieu-impact van de elektronica-industrie.

68163 139676 zp8Bfd
68163 139676 zp8Bfd

Meer nieuws